Open Source Projekt

Projekt inom Artificiell Generell Intelligens (AGI)

Jonas är med i ett forskningsprojekt kring Artificiell Generell Intelligens. Här undersöks möjligheten att ta fram AI algoritmer som är generella, dvs. algoritmer som kan användas inom flera tillämpningsområden.

Projektet drivs av Claes Strannegård vid Chalmers Universitet och koden är öppen och dokumentationen finns på animatai.org

Odata Server

Under ett par år har jonas utvecklat en produkt som exponerar ett OData protokoll för MySQL databaser. Tabeller exponeras som entiteter och stödjer såväl läsningar som att lägga, ta bort och uppdatera rader. Källkoden för produkten finns på github och det finns också en kortare artikel som jag skrivit på OData:s blog. Servern används i appen Besiktning som Gizur utvecklat för Coop och finns för både iOS och Android.

Trailerapp

Solution for performing inspections of trailers developed for Coop in Sweden. The solution consists of an app (Android & iOS) and a backend built on top of vTIgerCRM.

fragmentsjs

Fragmentsjs är en samling patterns för utveckling i JavaScript som sammanställts. Syftet är att utnyttja JavaScript-språkets funktionalitet och använda bibliotek och ramverk endast då det är absolut nödvändigt eftersom använding av dessa alltid är förknippat med en kostnad.